Koleksi Soal Fungsi Kuadrat Matematika SMA

matematika123.com_ Kumpulan soal matematika tingkat SMA, baik dari tipe-tipe ujian Nasional, Ebtanas, UN, UMPTN, SPMB, SBMPTN, maupun soal-soal harian koleksi matematika123[dot]com.

Materi:
Fungsi Kuadrat

Soal No. 1

Parabola yang mempunyai puncak di titik (p, q) dan terbuka ke atas, rumus fungsinya adalah…

A. f(x) = – (x + p)2 + q
B. f(x) = (x – p)2 + q
C. f(x) = (x + p)2 – q
D. f(x) = – (x – p)2 + q
E. f(x) = – (x – p)2 – q
(Ebtanas Matematika SMA Tahun 1988)

Soal No. 2

Suatu grafik y = x2 + (m + 1) x + 4 , akan memotong sumbu x pada dua titik, maka harga m adalah…

A. m < –4 atau m > 1
B. m < 3 atau m > 5
C. m < 1 atau m > 4
D. 1 < m < 4
E. –3 < m < 5
(Ebtanas Matematika SMA Tahun 1989)

Soal No. 3

Koordinat titik balik grafik fungsi dengan rumus f(x) = 3x – 2x – x2 adalah…

A. (–2 , 3)
B. (–1 , 4)
C. (–1 , 6)
D. (1 , –4)
E. (1 , 4)
(Ebtanas Matematika SMA Tahun 1990)

Soal No. 4

Grafik fungsi kuadrat di samping persamaannya adalah…

A. y = – 2x2 + 4x + 1
B. y = 2x2 – 4x + 5
C. y = – 2x2 – 4x + 1
D. y = – 2x2 + 4x – 5
E. y = – 2x2 – 4x + 5
(Ebtanas Matematika SMA Tahun 1995)

Soal No. 5

Grafik suatu fungsi kuadrat memotong sumbu X di titik A(-1, 0), B(4, 0), dan memotong sumbu Y di titik C(0, 8). Persamaan grafik tersebut adalah…

A. y = –2x2 + 10x + 8
B. y = –2x2 – 10x + 8
C. y = –2x2 + 4x + 8
D. y = –2x2 –6x + 8
E. y = –2x2 + 6x + 8
(Ebtanas Matematika SMA Tahun 1996)
Lanjut soal No. 6-10, 11-15, 16-20