Bank Soal Trigonometri Rumus Jumlah Sudut Perkalian Sinus Cosinus dan Sudut Rangkap

matematika123.com_ Trigonometri, Sudut-sudut Rumus Jumlah Selisih dan Rumus Perkalian, Kumpulan soal matematika tingkat SMA, baik dari tipe-tipe ujian Nasional, Ebtanas, UN, UMPTN, SPMB, maupun soal-soal harian koleksi matematika123[dot]com.

Materi:
Trigonometri
Rumus Jumlah Selisih Sudut & Sinus Cosinus
Hasil Kali Sinus Cosinus
Sudut Rangkap

Soal No. 1

sin ( 1/2 π + 2A) + sin ( 1/2 π – 2A) =…

A. 2 sin A
B. 2 cos A
C. 2 sin 2A
D. 2 cos 2A
E. cos 2A
(Ebtanas Matematika SMA Tahun 1988)

Soal No. 2

Nilai sin ( 1/2 π + x) sama dengan nilai…

A. sin x
B. cos x
C. sin x
D. sin (–x)
E. cos x
(Ebtanas Matematika SMA Tahun 1989)

Soal No. 3

Bentuk cos 6x – cos 2x dapat diubah menjadi bentuk perkalian…

A. 6 sin2 2x cos 2x
B. 4 sin2 2x cos 2x
C. 2 sin2 2x cos 2x
D. 2 cos2 2x sin 2x
E. 4 cos2 2x sin 2x
(Ebtanas Matematika SMA Tahun 1989)

Soal No. 4

Diketahui sin p° = 2/√5 , 0 < p < 90. Nilai dari tan 2p°=…

A. –2
B. – 4/3
C. – 4/5
D. 4/3
E. 2
(Ebtanas Matematika SMA Tahun 1990)

Soal No. 5

Diketahui sin A = 7/25 dan sudut A lancip. Nilai dari sin 2A adalah…

A. 17/25
B. 14/25
C. 26/625
D. 168/625
E. 14/625
(Ebtanas Matematika SMA Tahun 1991)

Soal No. 6

Diketahui cos A = 2/3, cos B = 2/5. A dan B lancip. Nilai dari cos (A + B) adalah…

A. 2/15(3 – 2√5)
B. 2/15 (3 – √5)
C. 2/15(5 – √3)
D. 2/15(3 + √5)
E. 2/15(5 + √3)
(Ebtanas Matematika SMA Tahun 1992)