Bank Soal Logaritma dan Persamaan Logaritma SMA

Soal No. 6
Jika 8log b = 2 dan 4log d = 1, hubungan antara nilai b dan d adalah…

A. b = √d3
B. b = 3d
c. b = 1/3 d
D. b = d1/3
E. b = d3
(Ebtanas Matematika SMA Tahun 1993)

Soal No. 7

Hasil kali dari semua anggota himpunan penyelesaian persamaan
xlog (3x + 1) – xlog (3xx – 15x + 25) = 0 sama dengan…

A. 6
B 8
c. 10
D. 12
E. 15
(Ebtanas Matematika SMA Tahun 1994)

Soal No. 8
Himpunan penyelesaian persamaan
log (x + 7) + log (x + 6) – log (x + 10) = 0 adalah …

A. {– 10}
B. {– 8}
C. {– 7}
D. {– 6}
E. {– 4}
(Ebtanas Matematika SMA Tahun 1995)

Soal No. 9

Hasil

soal-un-matematika-sma-ipa-no9

adalah…
A. 6
B. ¾
C. – ¾
D. – 3
E. – 6
(UN Matematika SMA Tahun 2015)

Soal No. 10

Jika x memenuhi persamaan 4log 4log x − 4log 4log 4log 16 = 2 maka 16log x sama dengan…

A. 4
B. 2
C. 1
D. −2
E. −4
(UMPTN Tahun 1992)