Bank Soal Integral Fungsi Aljabar Tertentu dan Tak Tentu

matematika123.com_ Integral, Aljabar, Tak Tentu, Tertentu, Kumpulan bank soal matematika tingkat SMA, baik dari tipe-tipe ujian Nasional, Ebtanas, UN, UMPTN, SPMB, maupun soal-soal harian koleksi matematika123[dot]com.

Materi:
Inetgral Fungsi Aljabar
Intgral Tertentu
Integral Tak Tentu

Soal No. 1

Hasil

adalah…

A. 25 1/4
B. 221/3
C. 18 2/3
D. 17 1/3
E. 15 1/3
(UN Matematika SMA Tahun 2015)

Soal No. 2

Hasil ∫4x3(x4 – 1)2dx adalah….

A. 1/3(x4 -1)3 + C
B. 2/3(x4 -1)3 + C
C. 4/3(x4 -1)3 + C
D. 1/3x4(x4 -1)3 + C
E. 4/3x4(x4 -1)3 + C
(UN Matematika SMA Tahun 2015)

Soal No. 3

o2∫x(3x + 5)dx =….

A. 18
B. 16
C. 15
D. 10
E. 6
(UN Matematika SMA IPS Tahun 2017)

Soal No. 4

−12∫(6x2 + 8x)dx =….

A. 24
B. 26
C. 28
D. 30
E. 32
(UN Matematika SMA IPS Tahun 2017)

Soal No. 5

−12∫(5x + 1)(3x + 5)dx =….

A. 82
B. 92

C. 102
D. 106
E. 120
(UN Matematika SMA IPS Tahun 2017

Soal No. 6

o2∫(2x + 4)dx =….

A. 13 2/3
B. 13 1/3
C. 12 1/3
D. 6 1/3
E. 1/3
(UN Matematika SMA IPS Tahun 2017)

Soal No. 7

Hasil dari ∫x2(2 − x3)1/2 dx adalah…

A. −2/3 (2 −x3)3/2 + C
B. −1/2 (2 −x3)3/2 + C
C. −2/9 (2 −x3)3/2 + C
D. 2/9 (2 −x3)3/2 + C

E. 2/3 (2 −x3)3/2 + C
(UN Matematika SMA Tahun 2018

Soal No. 8

Diketahui −12∫(3x2 + 2x − p)dx = 12. Nilai p yang memenuhi adalah…

A. −8
B. −6
C. 0
D. 6

E. 8
(UN Matematika SMA Tahun 2018