Bank Soal Bentuk Aljabar dan Pemfaktoran

matematika123.com_ Kumpulan soal matematika SMP, baik dari ujian Nasional, maupun soal-soal harian koleksi matematika123[dot]com.

Materi:
Bentuk Aljabar
Pemfaktoran
Menyederhanakan Bentuk Aljabar

Soal No. 1

Perhatikan pernyataan di bawah ini:
(i) 2a2 – 3ab = a(2a – 3b)
(ii) x2 – 9 = (x – 3)(x – 3)
(iii) 2x2 + 2x – 12 = (2x – 4)(x + 3)

Dari pemfaktoran bentuk di atas yang benar adalah…..
A. (i) dan (ii)
B. (ii) dan (iii)
C. (i) dan (iii)
D. (iii) saja
(UN Matematika SMP Tahun 2014)

Soal No. 2

Perhatikan pernyataan berikut!

I. 4x2 – 9 = (2x + 3)(2x – 3)
II. 2x2 + x -3 = (2x – 3)(x + 1)
III. x2 + x – 6 = (x + 3)(x – 2)
IV. x2 + 4x – 5 = (x – 5)(x + 1)

Pernyataan yang benar adalah…..

A. I dan II
B. II dan III
C. I dan III
D. II dan IV
(UN Matematika SMP Tahun 2015)

Soal No. 3

Bentuk sederhana dari 6a + 8b – 5c – 2a – 10b + 8c adalah…

A. 4a – 2b + 3c
B. 4a – 18b – 13c
C. 8a + 2b _ 3c
D. 8a + 18b – 13c
(UN Matematika SMP Tahun 2017)

Soal No. 4

Bentuk sederhana dari 2pq + 3pr – 4qr – 6pq -7pr + 10 qr adalah…

A. -4pq + 4pr – 6qr
B. -4pq – 4pr + 6qr
C. 8pq + 10pr – 14qr
D. 8pq – 10pr + 14qr
(UN Matematika SMP Tahun 2017)

Soal No. 5

Bentuk sederhana dari 5ab + 4bc – 3ac – 2ac – 8bc – ab adalah…
A. 4ab – 4bc – 5ac
B. 4ab + 2bc – 11ac
C. 6ab + 2bc – 5ac
D. 6ab – 4bc + 5ac
(UN Matematika SMP Tahun 2018)