Koleksi Soal Pertidaksamaan Eksponen atau Pangkat Matematika SMA

matematika123.com_ Eksponen, Pertidaksamaan, Kumpulan bank soal matematika tingkat SMA, baik dari tipe-tipe ujian Nasional, Ebtanas, UN, UMPTN, SPMB, maupun soal-soal harian koleksi matematika123[dot]com.

Materi:
Pertidaksamaan Eksponen

Soal No. 1

Himpunan penyelesaian (1/3) x2 – 3x – 5 <  (1/3) x – 2 adalah…

A. {x | x < –3 atau x > 1}
B. {x | x < –1 atau x > 3}
C. {x | x < 1 atau x > 3}
D. {x | –1 < x < –3}
E. {x | –3 < x < 3 }
(Ebtanas Matematika SMA Tahun 1999)

Soal No. 2

Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan


adalah….

A. x < −14
B. x < −15
C. x < −16
D. x < −17
E. x < −18
(Ebtanas Matematika SMA Tahun 2002)

Soal No. 3

Nilai x yang memenuhi 3x2 − 3x + 4 <  9x – 1 adalah ….

A. 1 < x < 2
B. 2 < x < 3
C. –3 < x < 2
D. –2 < x < 3
E. –1 < x < 2
(Ebtanas Matematika SMA Tahun 2003)

Soal No. 4

Himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2 2x + 4  +  31 ⋅ 2x + 1 adalah…

A. { x| − 4 < x < −2}
B. { x| − 5 < x < −3}
C. {x| x > 1/3}
D. {x| x > −3}
E. {x| x > −2}
(Ebtanas Matematika SMA Tahun 2006)

Soal No. 5

Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen :

A. { x | -2 ≤ x ≤  10/3 }
B. { x | -10/3 ≤  x  ≤ 2 }
C. { x |  x ≤ -10/3 atau   x  ≥ 2 }
D. { x |  x ≤ -2  atau  x  ≥ 10/3 }
E. { x | -10/3 ≤ x ≤ -2 }
(Ebtanas Matematika SMA Tahun 2008)

Soal No. 6

Jika (2x) 1 +  2log 2x   > 64 x

maka…..

A. 1/4 < x < 4
B. x < 1/4 atau x > 4
C. 0 < x < 1/4 atau x > 4
D. 0 < x < 1/4 atau x > 2
E. x > 1/4
(UMPTN Tahun 1995)

Soal No. 7

Nilai x yang memenuhi

4 ( x2 – x – 2) ⋅ 2 ( x2 + 3x – 10) < 1/16

adalah…

A. x < -5 atau x > -2
B. x < -2 atau x > 5/3
C. -2 < x < -1
D. -2 < x < 5/3
E. -5 < x < 2
(UMPTN Tahun 2001)

Soal No. 8

Penyelesaian dari 5−2x + 2 + 74 ⋅ 5−x − 3 ≥ 0 adalah…

A. x ≤ – 3 atau x ≥ 1/25
B. -3 ≤ x ≤ 1/25
C. x ≤ 2
D. x ≥ 2
E. x ≥ – 2
(UN Matematika SMA Tahun 2017)