Koleksi Soal Persamaan Kuadrat Matematika SMA

matematika123.com_ Kumpulan soal matematika tingkat SMA, baik dari tipe-tipe ujian Nasional, Ebtanas, UN, UMPTN, SPMB, SBMPTN, maupun soal-soal harian koleksi matematika123[dot]com.

Materi:
Persamaan Kuadrat

Soal No. 1

Himpunan penyelesaian dari persamaan : x + 2/x = 3 untuk x ∈ R adalah…

A. { 1, 3 }
B. { 1, –2 }
C. { 1, 2 }
D. { –1, 3 }
E. { –1, –3 }
(Ebtanas Matematika SMA Tahun 1987)

Soal No. 2

Persamaan x2 + (m + 1) x + 4 = 0, mempunyai akar-akar
nyata dan berbeda. Nilai m adalah…

A. m < –5 atau m > 3
B. m > –5 dan m < 3
C. m < –3 atau m > 5
D. m > –3 dan m < 5
E. m < 3 atau m > 5
(Ebtanas Matematika SMA Tahun 1990)

Soal No. 3

Akar-akar persamaan kuadrat x2 + 7x – 2 = 0 ialah x1 dan x2. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya (x1 – 1) dan (x2 – 1) adalah…

A. x2 – 5x + 1 = 0
B. x2 + 5x + 1 = 0
C. x2 – 9x – 6 = 0
D. x2 + 9x + 6 = 0
E. x2 + 9x – 6 = 0

Soal No. 4

Akar-akar persamaan kuadrat 2x2 – 3x – 5 = 0 adalah x1 dan x2. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3x1 dan 3x2 adalah…

A. 2x2 – 9x – 45 = 0
B. 2x2 + 9x – 45 = 0
C. 2x2 – 6x – 45 = 0
D. 2x2 – 9x – 15 = 0
E. 2x2 + 9x – 15 = 0
(Ebtanas Matematika SMA Tahun 1995)

Soal No. 5

Persamaan (2m − 4)x2 + 5x + 2 = 0 mempunyai akar-akar real berkebalikan, maka nilai m =….

A. −3
B. −1/3
C. 1/3
D. 3
E. 6
(Ebtanas Matematika SMA Tahun 1997)
Lanjut soal No. 6-10, 11-15, 16-20