Koleksi Soal Fungsi Kuadrat Matematika SMA

Soal No. 11

Koordinat titik balik grafik fungsi kuadrat y = 5x2 – 20 x + 1 adalah…

A. (2, – 19 )
B. (2, –19 )
C. (–2, 19 )
D. (1, – 20 )
E. (5, – 1 )
((UN Matematika SMA IPS Tahun 2014)

Soal No. 12

Persamaan grafik fungsi kuadrat pada gambar adalah..

A. y = – 2x2 + 5x –12
B. y = 2x2 + 5x –12
C. y = 2x2 + 2x –12
D. y = 2x2 –2x–12
E. y = 2x2 + 2x +12
((UN Matematika SMA IPS Tahun 2014)

Soal No. 13

Jika grafik fungsi y = (p – 3)x2 – 2px + 2x + 8 menyinggung sumbu X nilai p yang memenuhi adalah…

A. – 10
B. – 5
C. – 4
D. 4
E. 5
(UN Matematika SMA Tahun 2017)

Soal No. 14

Perhatikan grafik fungsi kuadrat berikut!

Grafik tersebut memotong sumbu X di titik…

A. ( –5, 0 ) dan (7, 0)
B. ( –4, 0 ) dan (6, 0)
C. ( –3, 0 ) dan (5, 0)
D. ( –2, 0 ) dan (4, 0)
E. ( –1, 0 ) dan (3, 0)
(UN Matematika SMA Tahun 2018)

Soal No. 15

Apabila sebuah fungsi kwadrat mempunyai maksimum -3 untuk x = +2, sedangkan untuk x = -2 fungsi berharga -11, maka fungsi kuadrat tersebut ialah:

A. – ½ x2 + 2x –3
B. ½ x2 – 2x –3
C. – x2 + 2x –5
D. x2 – x –1
E. – ½ x2 + 2x –5
(PPI Matematika 1979)
Lanjut soal No. 16-20