Koleksi Soal Fungsi Kuadrat Matematika SMA

Soal No. 6

Diketahui fungsi kuadrat f(x) = –2x2 + 4x + 3 dengan
daerah asal {x | –2 ≤ x ≤ 3, x ε R}. Daerah hasil fungsi
adalah …

A. {y | –3 ≤ y ≤ 5, x ε R}
B. {y | –3 ≤ y ≤ 3, x ε R}
C. {y | –13 ≤ y ≤ –3, x ε R}
D. {y | –13 ≤ y ≤ 3, x ε R}
E. {y | –13 ≤ y ≤ 5, x ε R}
(Ebtanas Matematika SMA Tahun 1998)

Soal No. 7

Grafik fungsi parabola x2 – x – 20 memotong sumbu X dan sumbu Y berturut-turut di titik…

A. (4, 0), (–5, 0), dan (0, –20)
B. (–4, 0), (5, 0), dan (0, –20)
C. (4, 0), (5, 0), dan (0, –20)
D. (–4, 0), (–5, 0), dan (0, –20)
E. (4, 0), (5, 0), dan (0, 20)
(UN Matematika SMA IPS Tahun 2014)

Soal No. 8

Koordinat titik balik grafik fungsi kuadrat y = –2x2 + 12x –9 adalah…

A. (6, 8)
B. (5,16)
C. (4, 7)
D. (3, 9)
E. (2, 7)
(UN Matematika SMA IPS Tahun 2014)

Soal No. 9

Persamaan fungsi kuadrat yang kurvanya terlihat pada gambar adalah…

A. y = – 2x2 + 4x + 4
B. y = x2 –2x + 2
C. y = – x2 + 2x –2
D. y = –2x2 + 4x + 4
E. y = 2x2 – 4x + 4
(UN Matematika SMA IPS Tahun 2014)

Soal No. 10

Koordinat titik potong grafik fungsi kuadrat f(x) = 2x2 + 2x – 12 dengan sumbu X dan sumbu Y berturut-turut adalah…

A. (–3, 0), (2, 0), dan (0, –12)
B. (–2, 0), (3, 0), dan (0, –12)
C. (–2, 0), (3, 0), dan (0, –6)
D. (–3, 0), (2, 0), dan (0, 6)
E. (–2, 0), (3, 0), dan (0, –6)
((UN Matematika SMA IPS Tahun 2014)
Lanjut soal No. 11-15, 16-20