Bank Soal Trigonometri Rumus Jumlah Sudut Perkalian Sinus Cosinus dan Sudut Rangkap

Soal No. 11

Diketahui cos (A – B) = 3/5 dan cos A cos B = 7/25. Nilai tan A tan B =…

A. 8/25
B. 8/7
C. 7/8
D. − 8/25
E. − 8/7
(Ebtanas Matematika SMA Tahun 1998)

Soal No. 12

Diketahui sin α – cos α = 7/5. 0° ≤ α ≤ 180°. Nilai Sin α + cos α =…

A. 1/25
B. 1/5
C. 25/49
D. 5/7
E. 49/25
(Ebtanas Matematika SMA Tahun 2001)

Soal No. 13

Diketahui sin α cos β = 2/5 dan (α + β) = /6. Nilai sin (α − β) =…

A. −1/2
B. −3/10
C. −1/10
D. 3/10
E. 1/2
(UN Matematika SMA Tahun 2017)

Soal No. 14

Nilai

A. −√3
B. −√2
C. −1/2√3
D. √2
E. √3
(UN Matematika SMA Tahun 2017)

Soal No. 15

Pada suatu segitiga ABC yang siku-siku pada C, diketahui bahwa sin A sin B = 2/5 dan sin (A − B) = 5a. Nilai a adalah…

A. −1/5
B. −3/25
C. −1/25
D. 3/25
E. 3/5
(UMPTN Tahun 1997

Soal No. 16

Segitiga PQR siku-siku di R dan nilai sin P cos R = 3/5. Maka tan P / tan Q =…

A. 3
B. 1 1/2
C. 1
D. 1/2
E. 1/3
(UMPTN Tahun 2000)